KHÔNG CÓ PHẦN LYRIC | SPEED/NIGHTCORE NHẠC BỞI TNHYNEE !
KHÔNG ĐĂNG LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC,TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÔI !
CẢM ƠN ĐÃ XEM VIDEO :3
____________________________________________

1. váy hoa nhí – Hoàng Minh Châu
link nhạc gốc : https://youtu.be/l0OGoMqgS2U
2. say đắm trong lần đầu – Winno
link nhạc gốc : https://youtu.be/QR16VTrTWfQ
3. matchanah – Híu x Bâu
link nhạc gốc : https://youtu.be/WJZcNMGIbiE
4. precious – DADUC x Kiper T
link nhạc gốc : https://youtu.be/QAfWAYHqbA8
5. crush – W/n x An An x Vani
link nhạc gốc : https://youtu.be/Pi_mL1ONhGk
6. chuyện rằng – Thịnh Suy
link nhạc gốc : https://youtu.be/Pi_mL1ONhGk
7. sinh ra đã là thứ đối lập nhau – Emcee L (DALAB) x Badbies
link nhạc gốc : https://youtu.be/redFrGBZoJY
____________________________________________

CÓ THÔNG TIN VỀ KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN LIÊN HỆ EMAIL HOẶC FACEBOOK
email: quynhphuongphanle361@gmail.com
facebook: Minh Hoàng (mh)
*LINK FACE ĐỂ Ở PHẦN GIỚI THIỆU KÊNH*
TÔI KHÔNG PHẢI CHỦ SỞ HỮU NHẠC VÀ ẢNH TRÊN,GHI NGUỒN CHO NGƯỜI NGHỆ SĨ / CHỦ SỞ HỮU BAN ĐẦU
TIMESTAMP | COMMENT – DESCRIBE
[0:00] : váy hoa nhí – Hoàng Minh Châu
[2:05] : say đắm trong lần đầu – Winno
[4:18] : matchanah – Híu x Bâu
[6:57] : precious – DADUC x Kiper T
[9:03] : crush – W/n x An An x Vani
[11:25] : chuyện rằng – Thịnh Suy
[14:36] : sinh ra đã là thứ đối lập nhau – Emcee L (DALAB) x Badbies


  • 人気の動画ピックアップ

  • お薦め動画

  • クラウドタグ